Walka ze starzeniem się skóry

Uwaga przemysłu kosmetycznego skierowała się na biologiczne no i sztuczne polipeptydy. Substancje tego gatunku korygują biochemię komórek jak i odpowiadają za przepływ informacji międzykomórkowej, co wywiera znaczny wpływ na kondycję skóry.  Oligopeptydy stanowią obiekt stale rosnącej popularności w branży estetycznej. Aktualna technika zapewnia produkcję polipeptydów wyjątkowego zastosowania do skóry. Do preparatów kosmetycznych depilacja laserowa kraków wykorzystuje się kilka typów polipeptydów, ergo sygnalizacyjne, spowalniacze katalizatorów biologicznych, neurotransmitery i przenoszące. Głównym zastosowaniem takich substancji w wytworach kosmetycznych było po dziś dzień działanie przeciw starzeniu jak i kondycjonujące skórę. Wszakże teraz oligopeptydy posiadają istotnie większe spektrum zastosowania, przykładowo stabilizowanie sorpcji pozostałych elementów bioaktywnych w preparatach, normowanie produkcji białek skóry przy leczeniu schorzeń skóry, oraz tworzenia elastyny, blokowanie czynności ustalonych neurotransmiterów. Rozpoznano także sekwencje polipeptydów działające jako przenośniki jonów dwu dodatnich kationów wpływających na procesy skórne. Część tych własności nadal jest na etapie badań, na których rezultaty oczekują liczni pasjonaci. Do wyjaśnienia pozostaje również kwestia odporności tego typu preparatów oraz kosztów tudzież sposobu ich uzyskiwania. Zarówno na małą skalę, tudzież przy ilościach kilogramowych polipeptydy okazują się ogromnie drogimi komponentami produktów. Pozyskuje się je obecnie zasadniczo w typowo chemicznej syntezie z podstawowych aminokwasów albo z wykorzystaniem metod genetyki.